In English

Smart Collision Avoidance for Autonomous Vehicles

Gabriel Wagner
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 41 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-10-08. Den ändrades senast 2018-10-08

CPL ID: 256100

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek