In English

Deficiency of farnesyltransferase (FTase) or geranylgeranyltransferase-I (GGTase-I) in human cardiomyocytes

Zhiyuan Zou
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. 22 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-10-05.

CPL ID: 256096

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek