In English

Developing an in vivo model for pediatric glioblastoma using patient-derived cancer stem cells, orthotopically transplanted into adult zebrafish

Sofie Gunnarsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 38 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-10-05.

CPL ID: 256095

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek