In English

Förgasning av träråvara för biometanproduktion- Produktion av biobränsle till Chalmers EcoMarathon

Emil Thureborn ; Martin Andersson ; Linnéa Östlund ; Leon Hermansson Larsson ; Ivar Petersson ; Julia Björck Hansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Kandidatarbete / Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola, ISSN 1654-4676; 2017:20, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Det omfattande anvandandet av fossila branslen har lett till stora miljopaverkningar. Flera av varldens lander ar overens om att alternativa energikallor som inte bidrar till okad vaxthuse ekt behover undersokas. Biogas produceras fran kolkallor som be nner sig i kolets kretslopp. Detta innebar att det anses som koldioxidneutralt, till skillnad fran fossila branslen, som be nner sig utanfor kretsloppet. I detta projekt star produktion av syntesgas fran termisk forgasning av barkpellets i fokus, som ar det forsta steget i produktionen av metan som biogas. Forgasning sker da kolvatebaserat bransle bryts ner och reagerar med vattenanga i en syrefri miljo under hoga temperaturer. De onskade produkterna ar kolmonoxid och vatgas, som i era delsteg vidare i processen reagerar och bildar metan. Forgasningsforloppet har studerats, modellerats och experimenterats pa for att kunna avgora design- och driftparametrar for en forgasare i liten skala. Detta inkluderar bland annat modellering av branslematningsfrekvens, energiforbrukning, uppehallstid samt experiment pa be ntlig forgasare och TGA-experiment pa biobranslet som ska anvandas. En stor del av arbetet har dessutom bestatt av materialval och konstruktion av sjalva forgasaren. Slutsatsen ar att forgasning av biobransle ar genomforbart i liten skala, men att den termiska verkningsgraden blir betydligt lagre an for en anlPublikationen registrerades 2018-10-05.

CPL ID: 256094

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek