In English

Urbanears Modular: and adaptable headphone system to extend lifetime

Nils Philipson ; Anton Wallner
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-10-04. Den ändrades senast 2018-10-04

CPL ID: 256088

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek