In English

Energieffektivisering av tegelfasad med kulturhistoriskt värde

Energy efficiency of brick façade with cultural historical value

Pontus Johansson ; Gabriella Josefsson ; Maria Daoud Rajha
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Denna rapporten handlar om möjligheterna till att energieffektivisera äldre byggnader. Rapporten tar upp en specifik byggnad från Göteborgs tätort som står inför en omfattande renovering där möjligheterna till en vattenavvisande behandling och invändig isolering tas upp. Syftet med rapporten är att visa att det är möjligt att bevara kulturvärdet samtidigt som byggnaderna kan inkluderas i en modern miljöeffektiv stad. Metoderna som använts är flera mätningar på ett nyare och ett äldre tegel från den specifika byggnaden. Materialdata på teglets egenskaper har hämtats till beräkningar, litteraturstudier på fukttransport och hydrofobering (som är en vattenavvisande behandling), numeriska uträkningar genom simuleringsprogrammet WUFI på olika uppbyggnader av ytterväggen som är möjliga att genomföra. Simuleringsresultatet visar mycket positiva effekter på en tegelfasad som har genomgått en vattenavvisande behandling där fukthalten drastiskt minskat jämfört med ett obehandlat tegel. Det resultat som står ut efter en hydrofobering är framförallt att den kapillära uppsugningen blir försumbar vilket leder till att materialet som behandlats i princip inte tar upp vatten i vätskeform. Då fukthalten sjunker minskar även risken för frostsprängning och materialet får ett lägre lambda-värde som ger energibesparande effekter. När fukthalten sjunker kan temperaturen i väggen sänkas utan att få de problem som är klassiskt betingat med en kall yttervägg, såsom kondensationspunkt inuti väggen. Därför är det möjligt att tilläggsisolera inifrån trots att det anses vara en riskkonstruktion.Publikationen registrerades 2018-10-03. Den ändrades senast 2018-10-29

CPL ID: 256081

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek