In English

Sensor fusion of radar and stereo-vision for tracking moving vehicles as extended objects

Ludvig Ekström ; Jonathan Risberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX037/2018, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-10-02. Den ändrades senast 2018-10-02

CPL ID: 256067

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek