In English

End-to-end autoencoder learning for fiber-optic communication systems

Shen Li
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX095/2018, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-10-02. Den ändrades senast 2018-10-02

CPL ID: 256066

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek