In English

Modelling of a liquid lead-acid battery

Louisa Ahlenius ; Natalie Ternevi Broberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX069/2018, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-10-02. Den ändrades senast 2018-10-02

CPL ID: 256064

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek