In English

Safe fast charging optimization of Li-ion batteries using reinforcement learning

André Stén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX090/2018, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-10-02.

CPL ID: 256059

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek