In English

Äldres behov i ordinärt boende - Studie över kriterier som kan användas i GIS

Ahmed Ahamed
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-10-01. Den ändrades senast 2018-10-01

CPL ID: 256045

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek