In English

Analysis of Earthquake Resistant Compressed Stabilised Earth Block Buildings in rural Nepal - Common construction errors and their influence on structural resistance

Amanda Thudén ; Alexandra Toivonen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: CSEB, compressed stabilised earth blocks, earthquakes,structural resistance, earthquake design, Nepal, earthquake resistance, FE-analysis.Publikationen registrerades 2018-09-28. Den ändrades senast 2018-09-28

CPL ID: 256042

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek