In English

Comparison of structural analysis methods for reinforced concrete deep beams

Dennis Wiklund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Structural analysis, Reinforced concrete, Deep beams, Strut-and-tie model, Sectional methods, Finite element method, Resistance, Shear, EurocodePublikationen registrerades 2018-09-28. Den ändrades senast 2018-09-28

CPL ID: 256041

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek