In English

Utveckling av handkontroll till motoriserad surfbräda

Gustav Bergendahl ; Fredrik Engelbrektsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2018-09-28. Den ändrades senast 2018-10-01

CPL ID: 256039

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek