In English

Identifying misalignments in the transition to a sustainable road transportation system

Nickhil Sharma ; Ville Kilpiö
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 113 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-09-27. Den ändrades senast 2018-09-27

CPL ID: 256036

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek