In English

Redesigning the Layout of a Final Flow in a Production System: Layout modelling at Volvo Cars

John Brattberg ; Ninan Theradapuzha Mathew
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-09-26. Den ändrades senast 2018-09-26

CPL ID: 256032

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek