In English

Apply & Evaluate a Health Cost Calculation Model for Ergonomic Interventions: A case study at Volvo Cars, Torslanda, Sweden

Vishnu Srinivasa Ramanujam Krishnan ; Vinit Govinda Rao Dustakar
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-09-25. Den ändrades senast 2018-09-25

CPL ID: 256031

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek