In English

Nanoleaf grow: Development of a modular home gardening system

Ida Christin Eriksson ; Isabella Smolarski
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-09-25.

CPL ID: 256027

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek