In English

UPAC - The backpack which always fits: Development of a reliable and user friendly backpack for alpine skiing and snowboarding

Olle Johannesson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-09-25. Den ändrades senast 2018-09-25

CPL ID: 256026

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek