In English

Next Step for Storage in Car's Trunk: A concept design proposal on solving the elicited needs to provide an optimal storage

Sunil Achar Kandukoori ; Sasidhar Pinnamaneni
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-09-24. Den ändrades senast 2018-09-24

CPL ID: 256000

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek