In English

Investigation of membrane fouling layer characteristics using fluid dynamic gauging - Influence of surface charge

Hilda Sandström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-09-24. Den ändrades senast 2018-09-24

CPL ID: 255995

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek