In English

Vidareutveckling och konstruktion av sfärisk robot

Vincent Adler ; David Johansson ; Anton Olsson ; Sebastian Simmons ; Natasha Svensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Kandidatarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2018-09-21. Den ändrades senast 2018-09-21

CPL ID: 255977

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek