In English

Worksite gamification: Motivate operators to be more eco-friendly

Emma Carlsson ; Moa Hansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2018-09-19.

CPL ID: 255961

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek