In English

A discrete event simulation framework for flexible job-shops with re-entrant flows

Georgios Papaioannou ; Markus Fransson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-09-19. Den ändrades senast 2018-09-19

CPL ID: 255958

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek