In English

Experimentell undersökning av partikelflöden i en CFB-panna

Willie Alvner ; Frej Stjärnborg ; Edris Nouri ; Anna Emanuelsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 45 s.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2018-09-17. Den ändrades senast 2018-09-17

CPL ID: 255937

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek