In English

Magnetisk separation av bäddmaterial for CO2 negativ el- och värmeproduktion

Mimmi Engvall ; Julia Renström ; Rasmus Erlandsson ; Henrik Hodel ; Elin Andersson ; Edvin Qvirist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 54 s.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2018-09-17. Den ändrades senast 2018-09-17

CPL ID: 255933

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek