In English

Determination of heat transfer coefficient to tube submerged in bubbling fluidized bed reactor

Lovisa Öhrby ; Viktor Sköldberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 63 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-09-17. Den ändrades senast 2018-09-17

CPL ID: 255931

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek