In English

Sustainability assessment of phase-change solvents for CO2 capture

Céline Levêque
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 71 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-09-17. Den ändrades senast 2018-09-17

CPL ID: 255929

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek