In English

Modelling, Retrofitting and Thermoeconomic Assessment of Lillesjoverket Waste to Heat Power Plant

Pawel Kak
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 56 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-09-17. Den ändrades senast 2018-09-17

CPL ID: 255928

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek