In English

The potential of heat storage as variation management in the electricity and district heating sectors

Petra Holmér ; Jonathan Ullmark
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 78 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-09-17. Den ändrades senast 2018-09-17

CPL ID: 255926

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek