In English

Development of a decision support tool for operational optimization of the steam utility system at Preemraff Lysekil

Sekpoom Kobjaroenkun ; Johan Gunnarsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 108 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-09-17. Den ändrades senast 2018-09-17

CPL ID: 255924

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek