In English

Effect on household prosumers self-consumption and self-sufficiency when introducing an electric vehicle

David Gudmunds
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 88 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-09-17.

CPL ID: 255922

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek