In English

Modelling of an Amine-Organic Solvent based Carbon-Capture Process for Efficient Excess Heat Utilization

Ruth Garcia Calle
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 83 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-09-17. Den ändrades senast 2018-09-17

CPL ID: 255920

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek