In English

Evaluation of the flexibility of large and complex heat exchanger networks

Pontus Bokinge ; David Erlandsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 99 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-09-17. Den ändrades senast 2018-09-17

CPL ID: 255919

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek