In English

Investigation and evaluation of energy efficiency measures in a textile industry

Christoffer Alm ; Viktor Persson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 109 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-09-17. Den ändrades senast 2018-09-17

CPL ID: 255916

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek