In English

Structural behavior of corroded reinforced concrete structures - A study based on detailed 3D FE analyses

Hasan Hussain ; DIJANA MITEVA
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Corrosion, concrete structures, load-carrying capacity, natural corrosion,FE modelling, edge beams, bond and corrosion model, anchorage capacity.Publikationen registrerades 2018-09-14. Den ändrades senast 2018-09-14

CPL ID: 255910

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek