In English

Heave caused by excavation in soft soil - A case study of a part of the Götatunnel project

Rami Asadi ; Elham Sokhango (Bahig)
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Unloading, Soft soil, Clay, Numerical modelling, Unloading modulus, Swelling, Heave



Publikationen registrerades 2018-09-14. Den ändrades senast 2018-09-14

CPL ID: 255909

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek