In English

Radikala teknologiers påverkan på koordinering av arbete

Emil Gustavsson ; Raj Luhar ; Johanna Norlander ; Daniel Paldeak ; David Schön Myers ; Sofia Wahlström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-18-82, 2018.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2018-09-13. Den ändrades senast 2018-09-13

CPL ID: 255896

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek