In English

Translating multinational policies to local actions

Anton Green ; Simon Högström ; Moa Josephson ; Linn Karlsson ; Ann Viktorsson ; Deniz Yordanov
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-18-27, 2018.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2018-09-13. Den ändrades senast 2018-09-13

CPL ID: 255895

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek