In English

The role of business associations in EU radio spectrum policy-making: a company perspective

Jacob Danielsson ; Johan Ekberg ; Adam Hallborg ; Emil Lagergren ; Jonna Samuelsson ; Adam Selling
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-18-26, 2018.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2018-09-13. Den ändrades senast 2018-09-13

CPL ID: 255894

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek