In English

Internet of Things och det smarta hemmet

Hampus Larsson ; Klara Pohjanen ; Mattias Eriksson ; Max Nyman ; Sofia Larsson ; Staffan Hellsvik
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-18-24, 2018.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2018-09-13. Den ändrades senast 2018-09-13

CPL ID: 255893

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek