In English

Göteborgs bostadsmarknad

Simon Lindvall ; Erika Ramér ; Reza Rezaei Chahestani ; Jenny Sorsa ; Billy Teräväinen ; Olle Ugander Drugge ; Gustav Öberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-18-23, 2018.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2018-09-13. Den ändrades senast 2018-09-13

CPL ID: 255892

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek