In English

E-handel & förpackningar

Albin Andersson ; Julia Burman ; Jakob Dalenbäck ; Erik Gedda ; Clara Holländer Nyström ; Oscar Korshavn
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-18-22, 2018.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2018-09-13. Den ändrades senast 2018-09-13

CPL ID: 255891

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek