In English

Latin American market expansion

Erik Frändberg ; Didar Jalal ; Elisa Karlsson ; Konrad Morzkowski ; Andreas Opedal Eriksson ; Gabriel Orstadius
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-18-21, 2018.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2018-09-13. Den ändrades senast 2018-09-13

CPL ID: 255890

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek