In English

En fyrstegsmodell för distribuerande organisationers materialstyrning

John Fransson ; Runa Fremstad ; Olle Hansson ; Rebecca Hjertonsson ; Fredrik Josefson ; Emil Kindgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-18-20, 2018.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2018-09-12. Den ändrades senast 2018-09-12

CPL ID: 255885

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek