In English

Lean i sälj- och verksamhetsplanering

Jim Colliander ; Tyra Fröjd ; Agnes Karlsson ; Julia Nero ; Anna Nänzén ; Elin Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-18-19, 2018.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2018-09-12. Den ändrades senast 2018-09-12

CPL ID: 255883

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek