In English

LARS - Gestaltning och konstruktion av en robot inspirerad av TARS från filmen Interstellar

Lejla Crnic ; Sebastian Hafström ; Simon Johansson ; Daniel Olsson ; Erik Säterskog ; Hanna Winblad
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Kandidatarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2018-09-12. Den ändrades senast 2018-09-12

CPL ID: 255881

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek