In English

Validering av algoritmer för korsning av autonoma fordon

Carl Svensson ; Fredrik Johnsson ; Linnea Sundberg ; Wilmer Kierkegaard
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Kandidatarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2018-09-12. Den ändrades senast 2018-09-12

CPL ID: 255879

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek