In English

Inlärningsanalys och instruktionsmetodik

Emma Schöön ; Martin Vik ; Natalie Eriksson ; Ludvig Pauli ; Emelie Evergreen ; Martin Marklund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-18-18, 2018.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2018-09-12. Den ändrades senast 2018-09-12

CPL ID: 255877

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek