In English

Nära vård ur ett patientperspektiv

My Berglund ; Petter Björnson Wikström ; Mariam Daebes ; Vida Eivazi Borchalooei ; Emelie Lygner ; Gabriella Müntzing
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-18-16, 2018.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2018-09-12. Den ändrades senast 2018-09-12

CPL ID: 255876

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek